Καριέρα

Έλα στην ομάδα της Proton

Οι αξίες μας

Η αφοσίωση των εργαζομένων σχετίζεται με την εργασιακή δέσμευση και αντανακλά τις αξίες της PROTON. Τα επίπεδα αφοσίωσης κρίνονται από μετρήσιμα αποτελέσματα που καθορίζουν την στρατηγική μας ώστε να πετύχουμε την μέγιστη εργασιακή ικανοποίηση.

Συνθήκες εργασίας

Η εργασία στην Proton έχει ως βασικό στόχο να είναι ενδιαφέρουσα, να παρέχει εκπαίδευση, ποικιλία, ανεξαρτησία και έλεγχο ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των εργαζομένων μας. Η αλληλεξάρτηση, η ανατροφοδότηση, η κοινωνική υποστήριξη και η αλληλοεπίδραση με συναδέλφους εκτός εργασιακού χώρου συνδέονται άμεσα με την εργασιακή ικανοποίηση, όπως αποδεικνύουν εσωτερικές μας μελέτε

Προσωπικότητα

Οι άνθρωποι μας έχουν θετικές βασικές αυτοαξιολογήσεις, πιστεύουν στην εγγενή αξία τους και στην βασική τους επάρκεια, είναι πιο ικανοποιημένοι με την δουλειά τους και υπόκεινται σε συχνές βασικές αξιολογήσεις, ώστε να διασφαλίζουμε την ικανοποίηση αυτή. Επιπλέον, στα πλαίσια της αφοσίωσης στην καριέρα μέσα στον οργανισμό μας, η θετική βασική αυτοαξιολόγηση, επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση και κατ’ επέκταση την εξέλιξη.

Αμοιβή

Οι αμοιβές αποτελούν σημείο αναφοράς για την εργασιακή ικανοποίηση. Η αμοιβή παρουσιάζει πράγματι σημαντική συσχέτιση με την εργασιακή ικανοποίηση και τη συνολική ευτυχία για τους εργαζόμενους μας, η επίδραση όμως στον οργανισμό μας είναι μικρότερη από την στιγμή που ο κάθε εργαζόμενος μας επιτυγχάνει ένα βασικό επίπεδο άνετης διαβίωσης.

Εργασιακή επίδοση

Για την εξέλιξη μας ως οργανισμός επιθυμούμε οι εργαζόμενοι μας να είναι χαρούμενοι και αυτό τους κάνει πιο παραγωγικούς και δημιουργικούς. Εσωτερικές μας μελέτες , αλλά και ανασκόπηση σε περισσότερες από 300 μελέτες, έδειξαν ότι η συσχέτιση χαράς και παραγωγικότητας είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Οι εργαζόμενοι μας έχουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση , έχουν καλύτερες επιδόσεις, και ο οργανισμός μας περισσότερο ικανοποιημένους και αποτελεσματικούς εργαζόμενους.

#TeamProton

Ώρα να κάνεις το επόμενο βήμα; Γίνε μέρος του success story μας, μιας μεγάλης ομάδας που δε σταματά
ποτέ να εξελίσσεται.

#TeamProton

Οι άνθρωποι θεωρούν τον οργανισμό τους υποστηρικτικό όταν
οι αμοιβές κρίνονται ως δίκαιες, όταν οι υπάλληλοι
συμμετέχουν στις αποφάσεις και όταν κρίνουν τον προϊστάμενο
τους ως υποστηρικτικό.

Ωφέλη

Η Proton παρέχει ένα ελκυστικό σύνολο παροχών

Δες εδώ κάποιες από τις θέσεις εργασίας μας